Psihologs

Klīniskā psiholoģe*, mediatore**  Santa Kundziņa  piedāvā:

Konsultēšanu (individuālu un pāru)


- savstarpējo attiecību problēmas darbā, skolā, ģimenē
- konfliktsituācijas (laulības šķiršana, bērna aizgādība, u.c.)
- krīzes situācijas (darba, tuva cilvēka zaudējums, šķiršanās, pašnāvības u.c.)
- saskarsmes grūtības
- fiziskās un psihiskās veselības problēmas un labklājība (muguras sāpes, galvas traumas, insults u.c.)
- bērna uzvedības un disciplīnas problēmas
- pusaudžu problēmas
- stress un izdegšanas sindroms

Psiholoģiskās izpētes veikšanu (bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem)


- ar ģimenes ārsta, psihiatra, rehabilitologa, bāriņtiesas nosūtījumu vai pēc individuāla pieprasījuma atzinumu sagatavošana iesniegšanai:
VDEAVK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai),
Autovadītāju un šaujamieroču atļaujas ārstu komisijai,
bērna adoptēšanas dokumentiem,
bāriņtiesai, kā arī citos gadījumos.

- personības izpēte
- personības psiholoģiskā izpēte
- psihisko procesu izvērtējums (atmiņa, uztvere, uzmanība)
- intelekta izpēte
- sociālās un emocionālās sfēras izpēte

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni – 29339396

* Klīniskā psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kas iekļauj zināšanas, prasmes un pieredzi, lai sniegtu atbilstošu psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī psiholoģisko problēmu gadījumos (psiholoģiskā izpēte, traucējumu mazināšana vai to iespējama novēršana, problēmu risināšana, profilakse).
     Klīniskais psihologs ir speciālists, kura galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana, iepriekšējās izmeklēšanas un tiesas darbs, pētniecība, izglītošana un sabiedrības garīgās veselības nostiprināšana.
** Mediācija ir process, kurā neitrāla trešā persona (Mediators) atbalsta mediantus (konfliktā iesaistītās personas), lai tie savā konflikta situācijā pieņemtu vērtīgus un autonomus noteikumus.
    Mediators – starpnieks konfliktsituāciju sarunās.